1. نکات کلیدی و کاربردی فتوشاب در دو جلسه (خصوصی)                  220 هزار تومان
  2. نکات کلیدی و تخصصی عکاسی در فتوشاپ در دو  جلسه(خصوصی)   220 هزار تومان
  3. نکات کلیدی در ساخت کلیپ و تدوین فیلم در دوجلسه (خصوصی)       220 هزار تومان
  4. نکات  کلیدی و کاربردی در برنامه اکسل در دو جلسه (خصوصی)         220 هزار تومان
  5. نکات کلیدی و کاربردی در برنامه ورد در دو جلسه (خصوصی)              220 هزار تومان
  6. نکات  کلیدی و کاربردی در برنامه کرل در دو جلسه (خصوصی)            220 هزار تومان

بعد از اتمام دو جلسه فوق در صورت نیاز یک جلسه یک ساعته جهت رفع اشکال دایر میشود و به هزینه های فوق مبلغ 45 هزار تومان اضافه میشود.

منبع : آتلیه نی نی گل بی بی گل |دوره های آموزشی
برچسب ها : تومان ,هزار ,جلسه ,خصوصی ,کلیدی ,کاربردی ,هزار تومان ,جلسه خصوصی ,نکات کلیدی ,تومان نکات